Ošetření proti klíněnce jírovcové

Klíněnka Jírovcová

 

Prvé ošetření probíhá v závislosti na počasí v prvé polovině měsíce dubna.

Druhá na základě monitorování vývoje larev které procházejí čtyřmi vývojovými instary.

  První je dlouhý 0,5 mm, čtvrtý okolo 3,5 mm. Bezpečnější než délka je však pro určení velikost hlavové schránky. Larva prvního instaru vytvoří kratičkou chodbičku a malou kruhovou plošku o průměru 1-2 mm, svléká kožku (exuvii) a adhazuje hlavovou schránku, stejně tak larva druhého a třetího instaru. Exuvie a schránky nacházíme pouze brzy po přeměně. Později jsou těžko patrné, protože je larva svými pohyby poškodí, či zcela zničí.

Z rozboru preparátů je patrné, že larvy přijímají od 1. do 4. instaru potravu v tekutém stavu a její zbytky v tomtéž stavu také odcházejí. Vždy na jednom místě je parenchym listu tak pokrytý výkaly, že zčerná, kdežto v ostatní části miny jsou poškozena jen políčka.

V době 1. a 2. instaru jsou miny kruhovité, od 3. instaru se začínají rozprostírat do větší plochy listu. Celková délka vývoje larev trvá 25-30 dnů.

Použit výtažek z článku v Lesnické práci od RNDr. Václav Skuhravý.

 Naše firma nabízí včasný zásah postřikem ve dvou zásazích.Prvý postřik se aplikuje na kmen do výše sedmi metrů kde dochází k rojení dospělců. Použit bude povolený přípravek Druhý postřik bude aplikován na listy, přípravkem DIMILIN 48 SC, účinná látka DIFUBENZURON, dávkování0,025% roztok. Použití při teplotách +15 stupňů. Použité přípravky jsou povoleny a jsou v seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaného státní rostlinolékařskou správou..

              Ošetření provádíme na základě oprávnění dle živnostenského zákona a osvědčení SRS.