Informace o nás

Společnost  FYTOHELP, spol. s r.o. vznikla v roce 1998 na základě potřeby účinného boje za záchranu stromů Jírovce maďalu - Aesculus hippocastanum,  napadaných Klíněnkou Jírovcovou. Na tuto činnost během času navázala potřeba občanů, firem a obcí na chemické ošetření proti dalším škodlivým organismům, jako je nežádoucí medování stromů a jiných požkození vitality způsobené mšicemi, včetně ošetření rostlin proti dalším hmyzím škůdcům,postřik chodníků a komunikací proti plevelům, chemická likvidace křídlatky a bolševníku. Likvidace dvouděložných plevelů v travních plochách Ošetření provádíme na základě oprávnění dle živnostenského zákona.

         Dne 1.1 2006 nabyl účinnosti v souladu s předpisy Evropských společenství zákon č. 326/2004Sb., § 86. Tímto zákonem byly nově stanoveny zvláštní podmínky provozování živnosti pro živnost s předmětem podnikáníOšetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům, přípravky na ochranu rostlin“, kdy je požadována nová odborná způsobilost pro nakládání s přípravky.       

Dále se zabýváme: zakládáním a následnou péči zeleně, vybavením parků a naučných stezek hřišti, lavičkami a dalšími účelovými prvky.